Skip to main content

Dugnad og deltakelse i skimiljøet

Frivilligheten er en av bærebjelkene i norsk idrett. Slik er det også i Kvaløysletta Skilag. Vi skaper vårt skilag gjennom å bidra til aktivitet.

Alle må bidra
All aktivitet i Skilaget er basert på innsats fra våre medlemmer. Det er derfor en plikt at alle aktive og foresatte stiller til denne viktige aktiviteten, som er en nødvendighet for å kunne utøve vår idrett.

Aktivitetsbasert dugnad
Vi har valgt å ha Aktivitetsbasert dugnad. Det vil si at medlemmene stiller opp på ulike arrangementet, arbeidsøkter eller andre aktiviteter.
Skilaget baserer dermed ikke dugnaden på f.eks salg av produkter for å skape inntekt.

Hvordan?

Foreldremøte høst 2023 11/9 kl 18:00 på Skihuset

På foreldremøtet om høsten vil det bli gitt informasjon om hvilke oppgaver som må dekkes, tidspunkt for arrangementer osv.

Du kan velge å sette deg opp på spesifikke oppgaver eller bli tilfeldig fordelt. De endelige listene for dugnad foreligger på senhøsten.

Før arrangement gjennomføres kalles det inn til dugnad gjennom Spond.

Vel møtt!

Gleder oss til å se deg på stadion😀