Skip to main content

Kontigenter og egenandeler

Klubben tilbyr både enkelt- og familiemedlemsskap. I tillegg betaler de som deltar på treninger en treningsavgift. Løpere som representere klubben i større renn og på samlinger betaler en forhåndsdefinert egenandel.

Medlemskontingenter

Medlemskontingent sesongen 2023/2024 – Sendes ut til betaling 15 januar

 • Medlemskap, enkeltmedlem: kr. 500,-
 • Familiemedlemskap (uansett størrelse): kr. 800,-
  • Familie defineres som voksne, enslig/gifte/samboere og minimum et barn
  • Fra og med senior (21 år) må en ha selvstendig medlemskap.
  • Ved innmelding registrerer du først den voksne som skal være betalingskontakt, etter det legger du inn øvrige familiemedlemmer. Det må være samme betalingskontakt på alle familiemedlemmer. NB! Bruk kun en e-post ved innmeldingen.
 • Løpere fra fylte 13 år må i tillegg betale lisens (skiforsikring).

Løpere som skal delta i norgescuprenn og internasjonale renn må være kontraktsløpere i Kvaløysletta skilag og i tillegg selv dekke kostnaden til FIS-lisens.

Treningsavgift sesongen 2023/2024 – Sendes ut for betaling i oktober:

Barn, gruppe 7 – 8 år: Ingen treningsavgift

Barn, gruppe 9 – 10 år: 800 kr pr sesong, inkl startkontigent i sonerenn

Barn, gruppe 11 – 12 år: 1000 kr pr sesong, inkl startkontigent i sone- og kretsrenn

Barn, gruppe 13 – 14 år: 1200 kr pr sesong, inkl startkontigent i sone- og kretsrenn

Ungdom, 15 – 16 år:

 • Klubbtreninger: 1000 kr pr sesong
 • Tromsø skiteam: 2500 kr pr sesong

Junior og senior:

 • Klubbtreninger: 1000 kr pr sesong
 • Tromsø skiteam: 2500 kr pr sesong (800 kr dersom man er elev ved idrettsvideregående skole)

Treningsavgiften inkluderer dagsamlinger i regi av KSL.

Deltakeravgift region- og kretslag:

 • Regionlag: 100 %
 • Team SNN og Kretslag: 50 %

Reiser:

For kontraktsløpere som er tatt ut på nasjonale og eller internasjonale renn er fordelingen av kostnadene mellom klubb og løper 60/40. Nye medlemmer i klubben har differensiert dekning av utgifter fra KSL på nasjonale/ internasjonale renn. Første år vil et nytt medlem få dekt 30 % av klubbandelen av kostnadene, andre år 40 %, tredje år 60 % og fjerde år vil de få dekt 100 % av klubbandelen.

Hovedlandsrenn og ungdomsstafetten i Holmenkollen: Kostnadsfordeling mellom klubb og løper 60/40, det vil si at klubben dekker 60% av kostnaden for deltakelse på kretsens opplegg med reise, opphold og støtteapparat.

Egenandeler til felles reiseopplegg i forbindelse med KM og NNM fastsettes etter budsjett for den enkelte samling/reise.

Smøretjeneste 300,- betales for NNM om løper ikke smører selv.

Uttakskriterier Norges-cup junior og senior:

For juniorer med løperkontrakt dekkes reiser i henhold til ovennevnte satser for de løperne som er tatt ut av kretsen for å delta på norgescup.

Seniorløpere med løperkontrakt får dekket reiser etter ovennevnte satser på NM del 1 og del 2, samt et norgescupløp. For å få dekt reiser til neste nasjonale renn må løperen i foregående nasjonale renn ha prestert etter følgende kriterier:

 • 1 års senior: Øvre 2/3 del
 • 2 års og eldre: Øvre ½ del

Uttakskriterier Skandinavisk Cup senior:

For at seniorløpere med løperkontrakt skal få dekt reiser for deltakelse i Skandinavisk Cup etter ovennevnte satser, må de i et av rennene i Norgescupen før aktuelle Skandinavisk Cup oppnå følgende plassering:

 • Herrer: topp 40
 • Damer: topp 20

Treningssamlinger:

 • Dagsamlinger i klubbregi: 100% 
 • 13-16 år: 500 kr/samling. Egenandel for samlingen i Levi fastsettes fra år til år.
 • Junior: 50%
 • Senior: 50 %

Kjøregodtgjørelse og diett og losji

Ved kjøring på skirenn og møter utenom Tromsø by i regi av skilaget og etter avtale om lederansvar, kan det gis kjøregodtgjørelse mot utfylt kjøreseddel: kr 0,75 pr løper/leder pr. km maks 2,25 pr. km. Dette må på forhånd avtales med leder i skilaget.

Etter avtale med leder kan diett og losji dekkes ved deltakelse på møter på vegne av skilaget. På skirenn dekkes kostnader til diett og losji som er bestilt og organisert av skilaget/kretsen innenfor gjeldende egenandeler.