Skip to main content

Kvaløysletta skilag

Visjon: «Sammen skaper vi vinterglede»

Kvaløysletta skilag ble stiftet i 1991 som et utspring fra Kvaløysletta IL. Den organiserte skiaktiviteten på Kvaløysletta startet på 70-tallet som ei skigruppe i Kvaløysletta IL. 

Kvaløysletta skilag er et dugnadsbasert idrettslag med lange tradisjoner og høy aktivitet på treninger, arrangement og anleggsutvikling.

Vi holder til på skistadion på Storelva hvor vi har et stort og nyrestaurert klubbhus som også leies ut for arrangement. Skihuset ble planlagt og bygd på dugnad under ledelse av Bjørn Johannessen, og ble åpnet under KM i 1995. Etter det har det vært utvidet i flere omganger, siste utbygging var i 2022.

Løypenettet består av to sett med konkurransetraseer, rød trase på østsiden av stadion i lengdene 2,5 km, 3, 75 km og 5 km. De blå traseene går på vestsiden av stadion med lengdene 2 km, 3 km og 5 km. Skilaget har også ei rulleskiløype på 2,75 km som går ut fra stadion. I tillegg går den kommunale lysløypa gjennom stadion fra Åsland i sør-vest til Slettaelva nord-øst med en lengde på 10 km hver vei.

Vi har en sterk sosial profil med fellestreninger mandager og onsdager for barn fra og med 7 år, mer om vår aktivitet her. Vi tror på at et godt sosialt miljø styrker treningsgleden og treningskvaliteten og skaper gode rammer for utøvernes/medlemmenes personlige og sportslige utvikling.

Vi har aktiviteter i klubben som kombineres med sosiale tiltak som kveldsmat i forbindelse med trening, klubbdager, treningssamlinger. Når vi er ute på skirenn organiserer vi et felles opplegg med gode sosiale rammer.

En del av det sosiale samhold skapes også via deltakelse på dugnader der vi samarbeider for å skape skiglede og gode opplevelser for alle våre medlemmer i alle aldersgrupper. Vi jobber aktivt med å stadig utvikle og forbedre oss ønsker gjerne innspill fra medlemmer/foreldre. Alle har noe å bidra med om det er stort eller smått. Sammen skaper vi vinterglede!

Styre sesongen 2023/2024

Rune Skogstad

Leder

Mobil nr.: 916 18 525

E-post: leder@kskilag.net

Ole-Martin Andersen

Sportslig leder og nestleder

Mobil nr.: 916 35 383

Ansvarlig for den sportslige aktiviteten i skilaget

Per Morten Brennvik

Leder arrangementsutvalg

Mobil nr.: 959 17 073

Ansvarlig for gjennomføring av våre arrangement

Rakel Eva Gunnarsdóttir / Christian Peter MacLassen

Leder sosialutvalget

Mobil nr.: Rakel 913 27 747 /  Christian 901 12 643

Ansvarlig for den sosiale aktiviteten som kveldsmat, kafedrift etc.

Bjørn-Arne Sørensen

Leder teknisk utvalg

Mobil nr.: 992 38 461

Ansvarlig for drift og vedlikehold av klubbhusene og  løypeanlegget

Lars-Thomas Nordkild

Leder markedsutvalget

Mobil nr.: 997 11 069

Ansvarlig for markedsarbeid og profilering

Harald Johansen

representant Veterangruppen

Mobil nr.: 481 83 687


Kontakt oss