Skip to main content

Lagleder

Det oppnevnes en lagleder til alle sone-og kretsrenn, samt mesterskap

Lagleder skal ivareta følgende oppgaver:

 • Opprette arrangement i Spond i god tid før rennet (tilgang gis ved behov). Lagleder kan bruke kommentarfeltet i Spond for å kommunisere med deltakerne før renn
 • Det kan være lurt å ta påmelding av støtteapparat på en annen løsning (f.eks. Signal, WhatsApp eller Messenger). Det er lurt å samarbeide med smøreansvarlig om valg av meldingsløsning
 • Ta med klubbens «beachflag» og sett det opp godt synlig på avtalt sted
 • Delta på lagledermøtet der det er aktuelt
 • Informere løpere om løypetrase ved behov
 • Bestille overnatting der det er behov. Bruk arrangørens opplegg der de har det
 • Hente startnummer og startliste. Kan være lurt å legge disse på avtalt sted, f.eks. i smørehenger
 • Påse at utøverne får sine startnummer, eventuelt brikker, og kjenner starttider og startsted
 • Det er utøvers ansvar å komme seg til start til rett tid
 • Levere inn ubenyttede startnummer til arrangørs sekretariat
 • Sjekke på forhånd om arrangøren sender faktura til klubben på betaling av startkontingent. I motsatt fall må påmeldte løpereorienteres om at de må betale

NNM og KM blir det mye arbeid på lagleder. Her finner lagleder selv medhjelper(e) blant foreldre som skal være med på arrangementet. Samarbeid med smøresjef om behov for hjelp til rigging, bæring mv.