Skip to main content

Utleievilkår

Leietaker må være minimum 25 år. Leietaker er ansvarlig for all skade som påføres lokalene eller fasilitetene som finnes i lokalet. Evt. skade skal utbedres eller erstattes innen en uke etter leiedato.

Lokalet skal kun brukes til lukkede og private arrangementer. Det vil si at leietaker ikke kan markedsføre eller bekjentgjøre arrangementet på en kommersiell måte.

Antall deltakere på arrangementet må ikke overstige 80 stk. (Det er service til ca. 60 stk. tilgjengelig i skihuset).

Leietaker skal respektere naboer, og følge vanlig regler for ro og orden. Røyking er ikke tillatt i lokalet.

Leiepris 6.000,- pr helg

Depositum vask: 2.000,-

Leietaker skal forestå all rydding. Kjøkkenutstyr skal vaskes og settes på plass. Søppel kastes i container på yttersiden. Flasker og tomgods tas med. Alle dører og vinduer skal være lukket og låst, og alle lys slukket før lokale forlates.