Skip to main content

Utstyr og smøring

Smøretilbud i KSL

Full smøreservice

Kvaløysletta skilag stiller med fullt smøreteam til Nord-Norsk mesterskap (NNM) og KM del 1 og 2. 

Det oppnevnes en smøresjef som har følgende oppgaver:

 • Etablere en elektronisk gruppe (f.eks. på Signal, WhatsApp eller MSM), i samarbeid med lagleder, der skilaget kan kommunisere med hverandre om smøring, tips og resultat av tester mv.
 • Beslutte valg av smørefasiliteter. Fortrinnsvis skilagets smørehenger, men ved mange løpere og/eller lang reisevei kan andre løsninger vurderes (f.eks. leie av smørebod)
 • Sette opp ett smøreteam med smørere og testere, satt sammen ut fra behov
 • Lede arbeidet i smørebua, herunder koordinere testing og ha ansvar for å beslutte skilaget smøring, (Gild, feste, metode, rill mv.)
 • Ta med testskiparken hvis det besluttes å benytte denne. Avtal med ansvarlig for smørehenger om hensiktsmessig transport. Etter rennhelg nullstille testskiparken (vaske med skirens og varme inn skilaget hardglider: Swix PS 6)

Smøring av ski i moderne langrenn er arbeidskrevende og det legges ned mye arbeid av smøresjef og smørerne. Det er viktig at utøvere/foresatte følger med på råd om grunnpreparering før mesterskap slik at skiene er klar for smørerne. Smørerne skal kun legge «siste hånd på verket» før rennet. Det vil si at alle utøvere må stille med ski som er klargjort slik smøresjefen har besluttet (glider i henhold til avtale og klargjort festesone på klassiskski).

Smørestøtte

I øvrige krets- og sonerenn legger klubben til rette for at utøvere/foreldre kan hjelpe hverandre med smøring, smøretips og rådgivning.

Det oppnevnes en smøreansvarlig som har følgende oppgaver:

 • Etablere en elektronisk gruppe (f.eks. på Signal, WhatsApp eller Messenger), i samarbeid med lagleder, der skilaget kan kommunisere med hverandre om smøring, tips og resultat av tester mv.
 • Dagen før kan det legges ut tips og råd om hvilke forberedelser man bør gjøre kvelden i forveien. Det kan være glid eller grunnleggende forberedelse for feste
 • Koordinere informasjon/testing om dagens feste og eventuelt valg av rill om nødvendig på renndagen. Skilagets tips/råd legges ut på avtalt elektronisk gruppe

KSLs Smørehenger

Kvaløysletta Skilag tar i utgangspunktet med smørehengeren til skirenn i kretsen i klassisk teknikk og om ønskelig når det er fri teknikk

Ansvarlig for smørehenger har følgende oppgaver

 • Gjøre henger klar til bruk og rydde etter bruk
 • Koordinere med smøresjef/smøreansvarlig om transport av klubben smøreutstyr, smøreprodukter og eventuelt testskipark
 • Transport av smørehenger frem og tilbake fra renn. Hengeren har en totalvekt på 1500 kg. Det er sjåførens ansvar å sjekke om hun/han har lov til å trekke den, og vurdere om det er forsvarlige kjøreforhold
 • Det er en fordel å kontakte arrangøren i forveien og varsle ankomst med henger, avtale plassering samt høre om muligheten for tilgang til strøm. 
 • Det er aggregat i hengeren dersom det ikke er tilgang på strøm av arrangøren. Sjekk at det er tilstrekkelig drivstoff til aggregatet. Ta vare på kvittering for refusjon dersom du må legge ut.