Skip to main content

Gamlingan i KSL

«Gamlingen i KSL», er ei gruppe bestående av medlemmer i KSL som har gått over i pensjonistenes rekker eller av andre årsaker er ute av yrkesaktiv virksomhet.  

Medlemmer passert 65 år er velkommen i gruppa. Medlemskontingent for pensjonister er 250 kr/år.

Gruppa ble etablert i 2013 og har som målsetning:

«Gjennom uforpliktende fysisk og sosial aktivitet opprettholde og utvikle medlemmenes mangeårige vennskap, være et sosialt møtested, holde kontakt med KSL, og være en ressursgruppe for skilaget«.

Gruppa møtes hver tirsdag i perioden september til utløpet av april til frivillig deltakelse i mosjonstilbud som fotturer/skiturer i terrenget, –  i løypenettet, eller langs veinettet på Kvaløya, avhengig av årstid, vær- og føreforhold.

Avgang fra skihuset kl. 1000.

Aktivitetene avsluttes med dusj/badstu, deretter kaffe og lunsj. 

Hver enkelt tar med niste.

Gruppas medlemmer deltar som frivillige under arrangementer og i dugnadsarbeid for skilaget.

Gruppa er representert med et medlem i lagets hovedstyre.

Kontaktperson for gruppa: Bjørnar Pettersen, mobilnr.: 952 35 180.